Letecký úrad - mapovanie zodpovednosti

Autor: Roman Milián | 30.5.2011 o 8:08 | Karma článku: 7,40 | Prečítané:  2494x

Vo svojom predošlom článku som naznačil motívy, ktoré vedú do politiky alebo k nadväzovaniu politických kontaktov predovšetkým ľudí nespôsobilých dostať sa k vyššiemu životnému štandardu vlastným úsilím a vlastnými schopnosťami. Vo všetkých svojich článkoch som sa snažil veci vysvetľovať, nie zjednodušovať, a tak som sa nevyhol istému teoretizovaniu. Malo to predovšetkým dva ciele: poodhaliť podstatu veci a vyniesť na svetlo súvislosti, ktoré si, žiaľ, málokto uvedomuje. Vedieť, že niečo funguje zle, je jedna vec a vedieť, prečo je to tak, je vec iná. Iba cez poznanie podstaty problému a chápanie súvislostí môžeme projektovať nápravu neuspokojivého stavu. Inak povedané, mali by sme sa správať zodpovedne. Ukázať na niekoho prstom a povedať "on je vinný", je veľmi jednoduché, ale jednoduché "odpálenie" takej osoby z funkcie zvyčajne nič nerieši. Prečo? Na uvoľnené miesto príde iná osoba a tá pokračuje v tom, čo viedlo k odvolaniu predošlej - ak sme pred inštalovaním novej osoby do funkcie nepovedali, čo chceme, čo nechceme. A ešte čosi - ak má byť zmena vo funkcii zmysluplná, musí ísť o osobu uzrozumenú s tým čo je želateľné a čo nie.

Mapovanie situácie

Ak chceme zistiť, kto nesie zodpovednosť za súčasný stav leteckého odvetvia, musíme venovať trošku úsilia zmapovaniu osôb majúcich vplyv na jeho chod. Tak aspoň v skratke:

 • 13.08.2010 sa riaditeľom Leteckého úradu stal Ing. P. Pätoprstý, ktorý je priateľom lobbistu Ing. S. Machovčáka (člena KDH), ktorý ho do uvedenej funkcie presadil,
 • 28.09.2010 sa po straníckej linke stal Ing. S. Machovčák členom dozornej rady letiska M.R.Štefánika v Bratislave.

Ing. S. Machovčák má v predmete podnikania uvedenú aj leteckú činnosť (Opera Jet, Stanley Air) ktorá si vyžaduje pre každého prevádzkovateľa leteckých prác a leteckej dopravy licenčné konanie na leteckom úrade, kam dosadil svojho kamaráta Pätoprstého (na MDVRR má tiež svoje kontakty - viď nižšie). Členstvo menovaného v Dozornej rade Letiska M.R.Štefánika vyvoláva podozrenie na konflikt záujmov, nakoľko s letiskom M. R. Štefánika je zrejme aj v obchodnom vzťahu pre leteckú prevádzku a okrem toho vykonáva aj stavebnú činnosť, čo vyvoláva ďalšie pochybnosti vzhľadom na obrovské investície do prestavby infraštruktúry letiska. Ďalšie zaujímavé informácie o menovanom sú bežne prístupné na internete - napr na http://foaf.sk/ludia/542527).

 • Ing. P. Pätoprstý hneď po svojom nástupe do funkcie riaditeľa Leteckého úradu prijal do zamestnania vzdelaním stredoškolskú učiteľku Mgr. Vandu Orfánusovú a o 3 týždne neskôr menovanú presadil do pozície vedúcej odboru licencovania leteckého personálu (info).

Informácia o odborných predpokladoch Mgr. Orfánusovej na výkon funkcie vedúcej odboru licencovania leteckého personálu bola pre mnohých nezainteresovaných mierne povedané šokujúcou. V tejto súvislosti stojí za zmienku fakt, že menovaná je životnou partnerkou výkonného riaditeľa a predsedu predstavenstva štátnej firmy Letisko M.R.Štefánika Ing. Maroša Jančulu (nominant KDH dosadený do funkcie 09.09.2010 - info1, info2). Táto skutočnosť predstavuje na Slovensku dosť dobrý dôvod na menovanie priateľky výkonného riaditeľa Letiska do funkcie v LÚ. Kašľať na odbornosť. Menovná sa do LÚ prvý raz dostala, keď bol riaditeľom práve Ing. Jančula. Nasledujúci riaditeľ ju prepustil pre odbornú nespôsobilosť. No a čo, však? U nás celkom stačí, keď o odbornosti budeme tárať pred verejnosťou, poza jej chrbát budeme robiť všetko ináč.

 • Ing. P. Pätoprstý po svojom menovaní do funkcie riaditeľa prijal do funkcie inšpektora na odbor prevádzky lietadiel LÚ manžela generálnej riaditeľky Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy na MDVRR Ing. Radmily Valíčkovej (info), Ing. Josefa Valíčka (info).

Ide o tú istú úradníčku MDVRR, ktorá spoločne s riaditeľom LÚ Pätoprstým využila možnosť na výlet do USA, keď pre českú spoločnosť Travel Service išla de facto neoprávnene celá perepúťa slovenských úradníkov preberať lietadlo. Celý výlet hradila spoločnosť Travel Service a údajne to mala byť protislužba za promptné a bezproblémové vybavenie licencie pre túto spoločnosť na MDVRR a LÚ...

 • "Za prostriedky dopravcu sa odviezli dvaja ľudia zo štátnej správy (pozn. Pätoprstý z LÚ a Valíšková z MDVRR) do Spojených štátov amerických a som presvedčený, že to riešili aj vo svojom pracovnom čase." - info),

Ing. R. Valíčková, generálna riaditeľka sekcie civ. letectva a vodnej dopravy MDVRR je vraj v príbuzenskom zväzku s výkonným riaditeľom Letiska M.R.Štefánika Ing. Jančulom alebo jeho partnerkou Mgr. Orfánusovou, vedúcou odd. licencovania na LÚ. Dôvod ich spojenectva nehrá úlohu, v každom prípade manžel generálnej riaditeľky jednej sekcie na MDVRR, Ing. Josef Valíček, súčasnosti už pracuje na odbore prevádzky lietadiel LÚ a je vážnym kandidátom na niektorú riadiacu funkciu. Zatiaľ je tam iba krátko, ale všetko už je vraj dohodnuté - je to teda iba otázka času (budeme sledovať).

Tu zatiaľ personálne mapovanie ukončíme, hoci ani zďaleka nie je úplné. Uvedené dostatočne preukazuje napojenie "odborníkov" zodpovedných za civilné letectvo SR na významnú politickú silu a na vzájomné prepojenie úradníkov troch štátnych organizácií - MDVRR, LÚ, Letisko M.R.Štefánika a tiež na to, ako sa vo funkciách správajú: dohadzujú svojich známych alebo rodinných príslušníkov do funkcií a užívajú si nenáležité výhody... Nazvime pracovne pre svoje potreby týchto ľudí "skupinkou".

Existencia záujmovej "skupinky" ešte nemusí znamenať problém

Spájanie sa ľudí spoločných záujmov je prirodzená ľudská aktivita a proti tomuto faktu ako takému nemá význam namietať. Keby boli výsledky konania a správania sa členov "skupinky" aj na prospech širšej verejnosti civilného letectva, mohli by sme si tieto články odpustiť a venovať sa niečomu príjemnejšiemu. Lenže, keby bolo keby... - to KEBY nie je a prísne sebecké konanie týchto osôb má deštruktívne dôsledky na celé odvetvie a ľudí v ňom pracujúcich, z neho žijúcich. Perspektíva celého odvetvia a možnosti zamestnania sa pre iných sú  už dnes slabé a vďaka deštruktorskej úderke "skupinka" sa zhoršujú. Môžeme teda namietať proti spôsobu, akým osoby "skupinky" svoje záujmy realizujú. V tomto prípade sú dôsledkom ich činnosti samé problémy a jestvuje veľa dôvodov, ktoré hovoria o tom, že táto skupinka, prezentujúca svojich členov pred verejnosťou ako odborníkov, nie je nič iné, ako politická klika, pre ktorú je odbornosť iba maskou, za ktorú skrývajú svoje sebecké osobné a skupinové záujmy. Zhrňme si, akým spôsobom uplatňujú moc, ku ktorej sa svojím politickým konaním dostali:

 • samotní úradníci porušujú letecké predpisy - neoprávnená účasť niektorých osôb na palube lietadla pri jeho technickom prelete, nekonanie vo veci neoprávnene lietajúceho stroja OM-SHA v Piešťanoch,
 • česká firma Travel Service, pre ktorú Ing. Pätoprstý v 17-om týždni 2011 vykonal "služobnú cestu" (info1, info2) do USA za účelom „preberania" dopravného lietadla Boeing 737 OM-TVR, neplní nariadenia Európskej komisie pre civilnú prevádzku lietadiel (vraj) s jeho vedomím,
 • politickí nominanti rozdeľujú žiadateľov o rôzne povolenia, licencie a pod. na tých, ktorým je vyhovené (a to bez ohľadu na to, či vyhovujú predpisom) a tých, ktorí povolenie nedostanú vôbec alebo až po prieťahoch,
 • licencovanie leteckého personálu vykonávajú osoby bez kvalifikačných predpokladov,
 • stredoveké spôsoby riadenia úradu - riadenie úradu podľa tézy "kto nie je s nami, je proti nám" spôsobom "rozdeľuj a panuj", vďaka čomu dnes máme personálne a psychologicky rozvrátený letecký úrad,
 • maximálne mzdy, osobné príplatky a odmeny "svojim", minimálne tým, ktorí nepatria do kliky,
 • postihovanie zamestnancov, ktorí odmietnu porušiť záväzné predpisy v prospech dohôd príslušníka "skupinky" s externým prostredím,
 • na leteckom úrade okrem odbornej nedostatočnosti prekvitá korupcia a bezbrehá svojvôľa politicky dosadených nominantov, príslušníkov "skupinky" - tí, aby sa zbavili nepohodlného človeka, neváhajú reorganizovať úrad, iniciovať a presadiť zmeny motivované personálnou vendetou s rozkladnými dopadmi na organizáciu a celé letecké odvetvie,
 • terajší riaditeľ LÚ Pätoprstý znižuje počet inšpektorov leteckej techniky, hoci organizácia EASA tomuto úradu dlhodobo vyčíta personálnu poddimenzovanosť.
 • atď.

Vždy je to o tom istom: keď si primitív vo funkcii vezme niečo do hlavy,
nič nie je dôležitejšie ako naplnenie jeho scestných túžob.

Buďme troška konkrétnejší

Príklad číslo 1./  Licencovanie leteckého personálu: Celkom čerstvý je prípad nemenovaného, skúseného bývalého vojenského pilota s dlhoročnou praxou, ktorý v LÚ robí teoretické skúšky na získanie licencie CPL (Commerce Pilot Licence). Tento nešťastník je nútený zvádzať zbytočný súboj s "odborníkmi" LÚ na licencovanie leteckého personálu, pretože odbor licencovania pod odborným vedením učiteľky Mgr. Orfánusovej úplne ignoruje jednu dôležitú skutočnosť: uchádzač o licenciu CPL nie je povinný poznať správne odpovede na všetky otázky z databázy pre dopravných pilotov (licencia ATPL), z ktorých sú generované otázky aj pre licenciu CPL. Keďže ale v tejto spoločnej databáze nie je odlíšené, ktoré otázky sú pre CPL, uchádzači o túto licenciu sú nútení poznať viac, ako je pre nich potrebné. Tento postup je v rozpore s pravidlami JAR, ale "odborníčka" na licencovanie nie je ochotná v tejto veci urobiť akúkoľvek nápravu.

Ďalšie príklady nenormálností "made in" Letecký úrad SR budem uvádzať podrobnejšie a konkrétnejšie v nasledujúcich blogoch. V každom prípade je možné konštatovať, že o osobných kvalitách, odborných predpokladoch, manažérskych kvalitách a vôli členov "skupinky" konať aj v prospech verejnosti, ktorá ich platí, si nemôžeme robiť ilúzie.

Dnes je už zrejmé, že táto "skupinka" nie je spôsobilá zmysluplne riadiť odvetvie, ktoré sa jej vďaka politickým kontaktom podarilo podchytiť. A keďže niet dôvodov myslieť si, že niečo na svojom správaní zmenia, niet dôvodu tolerovať ich zotrvávanie vo verejných funkciách. Idú za mocou, pretože tá im prináša peniaze a rôzne výhody, po ktorých túžia. Keď sa dostanú k moci, používajú a zneužívajú ju bez hanby a okolkov výlučne vo svoj prospech. Držia spolu a vzájomne sa obohacujú peniazmi, ktoré plynú z našich daní. Bezohľadne, bez akýchkoľvek ohľadov na nás ostatných. Suma sumárum - konali, konajú a budú konať iba vo svoj prospech. A v náš neprospech. Zariaďme sa teda podľa toho.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Gašpar prikryl Kočnerovho vyšetrovateľa

Policajný prezident tvrdil, že požiadal prokurátora o správu, aby mohol proti vyšetrovateľovi zakročiť. Prokuratúra takú žiadosť nedostala.

KOMENTÁRE

Ficov zásadný prelom. Alebo ani nie

Sme na priesečníku, keď Ficov prospech a prospech krajiny, sa pretínajú.

SVET

V jadre Únie už sme, je na Ficovi, čo ďalej

Slovensko začína v regióne viesť debatu o budúcnosti EÚ.


Už ste čítali?