Letecký úrad - pohli sa ľady?

Autor: Roman Milián | 13.6.2011 o 8:00 | (upravené 16.6.2011 o 10:26) Karma článku: 6,25 | Prečítané:  1917x

S odstupom dvoch týždňov od zverejnenia zatiaľ môjho posledného článku 30. mája 2011 zdá sa, že nie všetci "kompetentní" si z nás ostatných mienia donekonečna robiť srandu a pravdepodobne sa niečo začína hýbať. Môžem prezradiť, že jedným konkrétnym, očividným a pozitívnym prejavom vnímania tu napísaných článkov a príspevkov v diskusii je rozhodnutie LÚ (odboru licencovania) vo veci pilota, ktorý žiadajúc o licenciu CPL musel robiť testy nad rámec tejto kvalifikácie. Tomuto človeku boli niektoré skúšky anulované a dostal náhradné skúšobné termíny. Dúfame, že nové testy mu budú vytvorené tak, aby nemal dôvod sťažovať sa a prípadne sa vyhovárať. Zodpovedným ďakujem a žiadateľovi želám úspešné vykonanie testov.

V tejto našej čudnej krajine nie sme zvyknutí na to, aby sa kritizovaní ľudia pri moci nad sebou zamysleli a spustili (aspoň čiastočne) opravné postupy toho, čo privodilo zlé výsledky a problémy iným ľuďom. Na moje veľké počudovanie, ale aj radosť, sa to však stalo a ja som sa z toho týždeň spamätával :-).

Priznám sa, rátal som skôr s postihmi, intrigami a prešpekulovanou pomstou mocných, t.j. so všetkým tým, čoho sa u nás bohato dostáva "čudákom", ktorí si dovolia otvoriť si "hubu". Naisto som ale nerátal s tým, aby sa niekto z tých ľudí, ktorí majú možnosť vplývať na letecký úrad a veci s ním súvisiace, zaoberal alebo aspoň prejavil snahu zaoberať sa nápravou chorých javov, ochotou diskutovať o nich a reálne začať spoločne hľadať riešenia. Stalo sa a mám prisľúbené, že pod mojím dnešným článkom bude vyjadrenie od jedného takého človeka.

Samozrejme, jedna vec je prisľúbiť vyjadrenie, iná vec je aj ho naozaj predložiť. Ja ako hlavný verejný kritik (s vaším dovolením si prisvojím toto pomenovanie :-) vyzývam všetkým svojich čitateľov, aby sa zdržali komentárov do diskusie až do zverejnenia avizovaného vyjadrenia. A potom vás všetkých prosím, aby sme sa spoločne vyhli invektívam voči osobe, ktorá predloží ono očakávané vyjadrenie. Je na to niekoľko dôvodov:

  1. Doteraz ja a väčšina diskutujúcich sme vystupovali nanajvýš kriticky voči inej skupine ľudí hľadiac na veci výlučne zo svojho pohľadu, a tí by sa mohli tváriť, že nič nevidia, nepočujú, prípadne prehlásiť, že "psy brechajú a karavána ide ďalej", teda robiť to, na čo sme síce v našej čudnej demokracii zvyknutí, ale čo už nám všetkým riadne lezie na nervy - zneužívať donekonečna svoje postavenie a čakať, čo urobíme. Títo ľudia sa nám nepostavili chrbtom, preto sa v záujme nás všetkých budeme musieť kontrolovať a zvažovať svoje vyjadrenia, aby sme nezničili toto krehké "prímerie" zatiaľ proti sebe stojacich strán. Nedôvera je na obidvoch stranách veľká, emócie sú vybičované a premostenie týchto dvoch skupín je veľmi krehké. Uvedomme si, že zákopová vojna neprispeje k ničomu pozitívnemu, preto sa vyhnime všetkému, čo by k nej mohlo viesť.
  2. Ak sa niekto z kritizovanej strany rozhodol urobiť ústretový krok a diskutovať o problémoch, ktoré padajú na jeho hlavu, potom je dôvod na slušnosť k nemu o to väčší - málokto dokáže vyzvať svojich kritikov na dialóg (myslím, že v našich pomeroch ide o unikátnu situáciu - asi sme sa ešte nestretli s niečím takým). Ak sa stane avizovaná snaha o komunikáciu skutočnosťou, potom klobúk dole pred takýmto človekom, takýmito ľuďmi.

Je jasné, že toto je zatiaľ iba niečo, čo síce bolo prisľúbené, ale či to tak aj bude, ukáže nasledujúcich niekoľko hodín. Donekonečna ale čakať nebudeme. Za nás všetkým dúfam, že nebudeme čakať márne a veci začneme posúvať k lepšiemu.

- - - -

Sľúbené vyjadrenie som dostal o cca 13-tej hodine, ale nebol som na InterNete. Vzhľadom na rozsah vyjadrenia presahujúceho priestor diskusného príspevku zverejňujem predmetné vyjadrenie tu, na konci môjho textu (celé vyjadrenie je v pôvodnom znení, mnou neupravované):

- - - -

"Vážený pán Milián, musím konštatovať, že Vaša kritická analýza problémov a problematiky Leteckého úradu je z významnej časti, žiaľ pre zodpovedných, oprávnená (podľa môjho názoru). Z môjho pohľadu vidno veci, samozrejme, troška ináč, ale to neznamená, že by som s Vami v zásade nemohol súhlasiť, alebo že by som stanoviská zainteresovanej leteckej verejnosti a pracovníkov Leteckého úradu považoval alebo chcel považovať za okrajové, nehodné pozornosti a nehodné námahy na prípadné zmeny.

Všetky Vaše články a diskusné príspevky som si pozorne prečítal. Nebudem konštatovať, čo ste konštatovali Vy a diskutujúci, nebudem s týmito myšlienkami ani polemizovať, ani sa tu nebudem zaoberať obraňovaním seba alebo kohokoľvek iného, spomínaného v kritizovaných súvislostiach.

Rád by som prezentoval svoj pohľad na vec, čo by nám všetkým v konečnom dôsledku mohlo pomôcť nájsť styčné body pre prípadný spoločný postup pri odstraňovaní problematických skutočností, ak to bude možné. Verím, že áno.

S Vaším dovolením, súhlasne s Vami konštatujem veľkú nespokojnosť pracovníkov Leteckého úradu s vedením úradu a celkovo veľkú nespokojnosť leteckej verejnosti s prácou Leteckého úradu. Na tomto mieste by som rád upozornil na to, že nespokojnosť verejnosti s prácou LÚ nie je jav nový, zjaviaci sa po posledných voľbách z ničoho-nič. Ide o jav dlhodobý, ktorého príčinu by sme museli hľadať hlboko v minulosti. Je namieste ale konštatovať, že povolebný vývoj v úrade nabral na intenzite a došlo k vyostreniu vzťahov a významne sa zrealizovali averzie medzi ľuďmi. Povolebná eskalácia napätia medzi ľuďmi v úrade je teda nesporná. Možno k tomu prispela aj nová osoba vo funkcii riaditeľa, takto je to aspoň prezentované mnohými ľuďmi. Ja ale viem, že nejde iba o osobu p. riaditeľa, problém je personálne o niečo širší.

Poznanie, z ktorého ja osobne vychádzam pri posudzovaní problematiky LÚ hovorí o tom, že

  • zamestnanci LÚ z veľkej časti (podotýkam nie všetci!) pristupujú k plneniu svojich povinností neprofesionálne, s prieťahmi a spôsobom, ktorý vyvoláva spory s leteckou verejnosťou,
  • osoba vo funkcii riaditeľa LÚ takýto prístup zamestnancov toleruje, nechce, nedokáže alebo nemôže zmeniť. (V takomto svetle by sa nežiaducou stala každá osoba vo funkcii riaditeľa – stačí, aby žiadal dôkladné plnenie pracovných povinností...)

Aby sa ale nikto nedomnieval, že tu chcem po všetkých stránkach ospravedlňovať terajšieho riaditeľa a zamestnancov úradu haniť a výlučne ich robiť zodpovednými za terajšiu situáciu, navrhujem, aby sme urobili praktickú „skúšku“ fungovania úradu a podrobili skúške ochotu zamestnancov zodpovedne vykonávať prácu, za ktorú sú platení:

1. všetky žiadosti, ktoré je možné vybaviť ihneď, obratom alebo na mieste (ak je žiadateľ osobne prítomný) aj vybavovať, a naďalej netolerovať prieťahy v jednoduchých veciach,

2. všetky doteraz nevybavené žiadosti urýchlene (ale kvalifikovane) kladne alebo záporne vybaviť, zistiť, prečo doteraz vybavené neboli a identifikovať zodpovedné osoby.

Tento „test“ nie je testom v pravom zmysle slova. Ide o to, trvať na tom, aby úrad po formálnej stránke začal fungovať tak, ako fungovať mal už od svojho vzniku. Tento prístup by mohol priniesť leteckej verejnosti konečne spokojnosť s jeho fungovaním – prieťahy a nekonanie vo veci sú najčastejšie a najviac rozčuľujúce javy a tie by sme mohli takto veľmi rýchlo odstrániť. Je pochopiteľné, že riaditeľ úradu bude musieť vydať v tomto smere príslušné pokyny a zamestnanci budú musieť bez pardónu veci riešiť priebežne, ak nie hneď, tak čo najskôr, vždy však najneskôr v 3O-dňovej zákonnej lehote (dlhšie iba výnimočne s riadnym zdôvodnením).

Tento zámer rozhýbe obidve, proti sebe stojace strany (riaditeľ vs časť zamestnancov) a o tom, na koho strane je „pravda“, rozhodnú výsledky jeho práce.

To, čo malo byť už dávno bežnou praxou úradu, my môžeme použiť ako test pre posudzovanie toho kto je a kto nie je spôsobilý pracovať v štátnej organizácii zvanej Letecký úrad. Tento „test“ nikoho zo sporných strán vopred nevylučuje ani nediskriminuje. Hodnotenie sporných strán je nanajvýš objektívne a založené iba na tom, ako budú vykonávať svoju prácu. V každom prípade sa musíme snažiť o to, aby LÚ bez pardónu plnil svoju funkciu, identifikovať osoby, ktoré tomuto cieľu prekážajú a zbaviť sa ich. A je jedno, či pôjde o osobu riaditeľa alebo iného zamestnanca leteckého úradu.

Po rozbehnutí tohto procesu bude potrebné venovať sa všetkým kauzám, ktoré zaváňajú zneužívaním právomocí a iných nežiaducich javov. Tie je potrebné identifikovať, riadne zdokumentovať a vyvodiť závery.

Ďalšou naliehavou úlohou je vzhľadom na personálnu poddimenzovanosť úradu potrebné rozbehnúť proces získavania kvalifikovaných pracovníkov na všetky funkcie, kde chýbajú. Tento proces bude samozrejme rozložený na dlhšie časové obdobie.

Čo som tu uviedol, vôbec nie je všetko, čím sa v prípade LÚ musíme zaoberať. Nemôžeme však riešiť všetko naraz. Začnime teda tým, čo je možné riešiť jednoduchým spôsobom a prinesie svoje ovocie najskôr. Vyriešme spor riaditeľ-zamestnanci, dajme verejnosti čo najskôr funkčný úrad a následne pracujme na jeho vylepšovaní.

Mám záujem na tom, aby Letecký úrad fungoval tak, ako funguje v krajinách s vyššou kultúrou, ako sa prezentujeme my tu, doma. Vážený pán Milián, hoci sa to nečítalo ľahko, ďakujem Vám za kritickú analýzu stavu a vyzývam Vás, aby ste sa spolu so svojimi spolupracovníkmi, informátormi a ďalšími zainteresovanými venovali kontrole procesu, ktorý som uviedol vyššie. V súčasnosti máme ministra, ktorý sa nechce politicky angažovať v leteckej problematike, pochopiteľne si však musí ponechať právo kontroly, má to v rezorte, za ktorý nesie politickú zodpovednosť. Využime spoločne túto skutočnosť.

S pozdravom

Stano Machovčák"

- - - -

Čo na to povedať? Je to zaujímavé, však? Uvidíme, čo z toho je myslené vážne, pretože bez praktického pokračovania sú všetky slová zbytočné. Uvidíme ako skoro sa avizovaných vecí dočkáme. V každom prípade ďakujem za vyjadrenie, budeme sledovať ďalší vývoj.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Gašpar prikryl Kočnerovho vyšetrovateľa

Policajný prezident tvrdil, že požiadal prokurátora o správu, aby mohol proti vyšetrovateľovi zakročiť. Prokuratúra takú žiadosť nedostala.

KOMENTÁRE

Ficov zásadný prelom. Alebo ani nie

Sme na priesečníku, keď Ficov prospech a prospech krajiny, sa pretínajú.

SVET

V jadre Únie už sme, je na Ficovi, čo ďalej

Slovensko začína v regióne viesť debatu o budúcnosti EÚ.


Už ste čítali?