Letecký úrad - nezákonnosti so súhlasom nadriadených?

Autor: Roman Milián | 12.10.2011 o 17:06 | (upravené 12.10.2011 o 19:48) Karma článku: 10,68 | Prečítané:  5873x

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, akým spôsobom osoby platené z našich daní uplatňujú moc prepožičanú im z titulu funkcie, ktorá im bola dočasne zverená. Pozrime sa na to, ako niektorým politickým nominantom moc, dočasne im zverená, zatemňuje rozum. Aby sme sa vyhli hanlivým poznámkam v následnej diskusii, predpokladajme, že aj politickí nominanti v štátnych úradoch majú rozum. Prečo ho poniektorí nepoužívajú, sa ma prosím nepýtajte.

Štátni úradníci vs lietadlo SHARK

Mnohí čitatelia sa neorientujú v tom, čo vo svojom prípade chce a tvrdí pán Šustek a čo robia úradníci Leteckého úradu. Niekoľko slov na získanie základnej orientácie: Pán Šustek z Trenčína sa rozhodol postaviť si jeden kus lietadla, a to takého, ktoré ešte nikdy nebolo vyrobené. Rozhodol sa postaviť si lietadlo podľa vlastných predstáv o jeho výkonoch, výzore... Žiadna kópia lietadla, ktoré už bolo niekedy vyrobené. Originál.

Lietadlo, ktoré nikdy nebolo vyrobené a zatiaľ jestvuje iba vo výpočtoch a nákresoch, je vždy klasifikované ako lietadlo individuálne alebo experimentálne. Pretože nikto také lietadlo nikdy nevyrobil, žiadna osoba ani inštitúcia si nemôžu osobovať právo do stavby experimentálneho lietadla zasahovať, tobôž si nárokovať dozorovanie jeho stavby. Je to pochopiteľné - podľa čoho by niekto chcel a mal dozorovať stavbu lietadla, ktoré zatiaľ jestvuje iba v mysli a na výkresoch jeho návrhára? Ako by chcel niekto dozorovať vznik novej technológie, vynálezu, nového druhu výrobku? Kto dozoroval stavbu prvého lietadla, prvej rakety, prvého mikroskopu...???

Letecké predpisy, pretože na inovácie, zlepšenia a na vývoj v konštrukcii lietadiel pamätajú, túto problematiku riešia veľmi jasne - ktokoľvek si môže postaviť individuálne lietadlo a nemusí nikoho žiadať o povolenie či o súhlas so stavbou takéhoto lietadla, ale mal by tento svoj úmysel oznámiť národnému úradu dozorujúcemu oblasť civilného letectva. Koniec vysvetlenia.

Pán Šustek sa rozhodol postaviť si (nové) lietadlo a svoj úmysel postaviť si individuálne lietadlo oznámil Leteckému úradu Slovenskej republiky písomne, listom zo 6. augusta 2010. Každý normálny človek by zvládol toto jednoduché oznámenie pána Šusteka, najväčší odborníci na problematiku civilného letectva v SR zoskupení v LÚ SR však urobili niečo iné:

O tri mesiace po doručení oznámenia pána Šusteka, listom z 10.11.2010 sám riaditeľ LÚ SR vydal Rozhodnutie 10963/230/2010, ktorým "rozhodol o zastavení konania o súhlase so zhotovením stavby lietadla SHARK"...

Predmetné Rozhodnutie o 10 mesiacov neskôr (25.08.2011) zrušila riaditeľka Sekcie civilného letectva a lodnej dopravy MDVRR, pani Valíčková. Urobila tak "z dôvodov procesného pochybenia LÚ SR, a to najmä v rozhodovacej činnosti, ktorým prechádzal nesprávny úradný postup". Konkrétnejšie:

Spoločnosť dňa 09.08.2010 doručila LÚ SR oznámenie o úmysle zhotoviť lietadlo SHARK A-002. Letecký úrad následne, contra legem a bez existencie právneho dôvodu vyhodnotil toto oznámenie ako žiadosť o súhlas so zhotovením stavby ... „Ministerstvo konštatuje, že Letecký úrad postupoval nezákonne ... keď oznámenie spoločnosti vyhodnotil ako žiadosť o súhlas so zhotovením lietadla SHARK A-002 a simuloval tak svoju vecnú príslušnosť bez existencie právneho dôvodu...

Ministerstvo po preskúmaní rozhodnutia Leteckého úradu zistilo procesné pochybenia, spočívajúce jednak v konaní leteckého úradu v rozpore so základnými pravidlami správneho konania a jednak v tom, že zastavil konanie bez toho, aby vyzval spoločnosť k odstráneniu formálnych nedostatkov ich podania, čím letecký úrad ukrátil túto spoločnosť na ich procesných právach. Máme za to, že letecký úrad sa celou vecou nezaoberal svedomite a zodpovedne, nevybavil ju včas a bez zbytočných prieťahov a nepoužil najvhodnejšie prostriedky, ktoré by viedli k správnemu vybaveniu veci. Navyše máme za to, že plná moc, ktorú spoločnosť predložila leteckému úradu, nemusela byť overená notárom, a teda ju mal letecký úrad považovať za právne a zákonne hodnotnú a platnú.

V preskúmanom rozhodnutí je nesúlad tvrdení leteckého úradu, ktorý v odôvodnení tohto rozhodnutia konštatuje, že zastavuje konanie z dôvodu nesplnenia formálnych náležitostí podania spoločnosti a vo výroku konštatuje, že zastavuje konanie z dôvodu, že nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. Táto kontradikcia tvrdení ... vyvoláva právny chaos, ktorý je v rozpore so zásadou právnej istoty.

Ministerstvo musí konštatovať, že preskúmané rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonmi a inými príslušnými právnymi predpismi a nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci."

Konanie úradníkov Leteckého úradu Slovenskej republiky na čele s najväčším Odborníkom na civilné letectvo v SR, koncentrované do Rozhodnutia (podpísané samotným najväčším Odborníkom SR na civilné letectvo) predstavuje bezprecedentný príklad

  • odbornej nespôsobilosti (neschopnosť vecne správne posúdiť predmet veci),
  • právneho analfabetizmu (kontradikcie tvrdení a právny chaos),
  • osobnej svojvôle (konanie bez právneho podkladu, konanie založené na osobných predstavách o tom, čo má a/alebo môže byť, nerešpektovanie zásad a lehôt vedenia správneho konania deklarovaných v Zákone o správnom konaní),
  • administratívneho násilia (nútenie účastníka správneho konania robiť niečo, čo nemá oporu v zákonoch),

zo strany zainteresovaných úradníkov Leteckého úradu.

Na prípade lietadla SHARK A-002 nie je zarážajúce iba to, že sa taký mnohostranný a rozsiahly prípad porušovania zákonnosti v jedinom prípade správneho konania v právnom štáte vôbec vyskytol, ale aj to, že nadriadený orgán (MDVRR SCLVD), ktorý na jednej strane dokázal správne rozhodnúť o zrušení predmetného protiprávneho Rozhodnutia Leteckého úradu

  • vôbec nekonal vo veci identifikácie pôvodcov konštatovaného protiprávneho konania zhmotneného v Rozhodnutí a nevyvodil voči osobám zodpovedným za konštatovaný protiprávny stav závery,
  • vôbec sa nezaoberal nápravou škôd dlhodobo spôsobovaných druhej procesnej strane zo strany protiprávne konajúcich úradníkov LÚ SR,
  • vôbec sa nezaoberal problematikou ako zabrániť pokračovaniu a opakovaniu tohto a iných prípadov protiprávneho konania úradníkov LÚ SR,
  • dlhodobo a vytrvalo poškodzovanej procesnej strane z Leteckého úradu SR dodnes nikto neoznámil aktuálny právny stav vo veci stavby lietadla SHARK-002 po zrušení protiprávneho Rozhodnutia LÚ SR, V tejto veci panuje v súčasnosti právne nejasná situácia.

Možno vôbec niečo k tomuto bezprecedentnému dôkazu o protiprávnom konaní niektorých úradníkov Leteckého úradu SR dodať? Ak ostane terajší politický nominant vo funkcii riaditeľa LÚ SR dlhšie ako do konca tohto kalendárneho mesiaca (10/2011), slovenskej verejnosti tým nominujúca politická strana dá nedvojzmyselne najavo, že protiprávne konanie úradníkov LÚ SR sa deje s vedomím tejto politickej strany a je v súlade s jej predstavou o uplatňovaní politickej moci. Nevidno iný dôvod pre pokračovanie politickej podpory takej osobe, iba ako súhlas s jej protiprávnym konaním. V takom prípade vec prestáva byť záležitosťou politiky a stáva sa organizovaným zločinom. Veci sa budeme venovať podrobnejšie.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Robili radikálne reformy. Nemali inú možnosť

Krajiny, ktoré s trhovými reformami otáľali, sú dnes na tom horšie ako Poľsko, tvrdí Leszek Balcerowicz, autor radikálnych reforiem zo začiatku 90. rokov.

Píše Miroslav Kocúr

Pozvať Kuffu na festival Lumen je problém

Miera nekontrolovanej nenávisti dosahuje stále nové maximá.

PÍŠE PETR ŠABATA

Prečo je také mrzuté, že sa Kiska rozhodol pre odchádzanie

Kiskovo nasadenie v straníckej politike bude skôr symbolické a nedostatočné.


Už ste čítali?