Civilné letectvo SR rozložené "odborníkmi" KDH

Autor: Roman Milián | 7.11.2011 o 8:00 | (upravené 7.11.2011 o 13:20) Karma článku: 8,94 | Prečítané:  2334x

Od mája tohto roka sme prešli cestu, na ktorej som pred očami verejnosti poodhalil rozsiahly rozvrat civilného letectva SR pod kuratelou politických nominantov KDH. Dnes, po šiestich mesiacoch od zverejnenia prvého článku (07.05.2011) je k dispozícii  dostatok dôkazov o tom, že politickí nominanti KDH v štátnych funkciách dôležitých pre civilné letectvo prejavujú absolútnu morálnu a odbornú nespôsobilosť zastávať verejné funkcie, do ktorých sa dostali výlučne vďaka svojim politickým kontaktom. V tomto kontexte si dovolím poukázať na lživosť a účelovosť politickej mantry o „odborných predpokladoch" osôb dosadzovaných do verejných funkcií odvetvia civilného letectva politickou stranou v tomto čase zodpovednou za rezort dopravy. Dnes musí byť, a dúfam, že aj je, každému jasné, že reči o odbornosti z tohto smeru nemožno už brať vážne.

Strom poznáš po ovocí

Kresťansko-politický „výťah" vyzdvihol do mocenských pozícií osoby ľudsky a morálne nehodné a odborne nevhodné. Človek nemusí byť žiadny vizionár, aby videl, ako sa o niekoľko mesiacov vďaka kríze a terajšiemu rozkladu rozsype na Slovensku aj to málo, čo z civilného letectva doteraz ostalo a zo všetkých síl živorí. Zo zlej situácie v odvetví budú „zodpovední" politickí nominanti nepochybne viniť výlučne globálnu ekonomickú krízu. O svojom podiele na očakávanom totálnom rozpade odvetvia taktne pomlčia. My o ňom mlčať nebudeme.

„Svet nie je nebezpečným z dôvodu ľudí, ktorí robia zlo, ale nebezpečný kvôli dobrým ľuďom, ktorí sa na to pozerajú bez toho, aby čosi spravili." (Albert Einstein)

V krízových obdobiach, ako napr. v tom, ktoré máme pred sebou, je potrebný všetok um a dobrá vôľa schopných ľudí na to, aby sme prežili s čo najmenšími otrasmi. Na strane KDH, politickej strany zodpovednej za civilné letectvo očividne chýba um, dobrá vôľa a schopnosti. A tak naše predpoklady na prežitie ohrozili títo „boží ľudia" veľmi vážnym spôsobom, pretože ho výrazne obmedzili. Žeby z čistej lásky k blížnemu? Dôsledky „bohumilej" činnosti nominantov KDH už dnes znášajú tisícky ľudí. Ďalšie tisícky pocítia výsledky deštruktívnej práce do funkcií nominovaných kadehákov o niekoľko mesiacov. Civilné letectvo je v záverečnej fáze rozkladu. Kto to nechápe už teraz, pochopí to o niekoľko mesiacov. KDH nám po posledných voľbách prinieslo otrávené ovocie. Ak máme pud sebazáchovy, nemali by sme toto otrávené ovocie jesť až do volieb a po voľbách už vôbec nie.

O čo nám vlastne išlo a ide?

Hoci takmer nikto nevidel zmysel výziev smerovaných k úradníkom v štátnej správe zodpovedným za odvetvie civilného letectva, čo sme urobili, museli sme urobiť. A dnes máme v rukách dostatok informácií, aby sme proti týmto osobám vytiahli do otvoreného boja. Vo svojom vlastnom záujme a v záujme ďalších ľudí, ktorí sa snažia živiť prácou v civilnom letectve. Nezáleží na tom, či nás podporovali už teraz, či sa nás báli alebo stále boja podporiť hoci aj anonymne. Príde čas, keď im nič iné neostane, iba nás podporiť alebo ísť „do boja" individuálne. Vo svojom vlastnom záujme.

Ovládajú civilné letectvo psychopati alebo „iba" osoby so zlými úmyslami?

Dnes je nesporné, že „manažéri" civilného letectva nominovaní politickou stranou haliacou sa do kresťanského rúcha, do základov rozvrátili civilné letectvo SR. A nielen to. Vyše roka urputne bránia tomu, aby napr. Letecké opravovne v Trenčíne dostali prácu novou výrobou. V žiadnej krajine hrdiacej sa prívlastkom „civilizovaná", by si štátni úradníci ani len nedovolili likvidovať perspektívneho výrobcu lietadla tak rozsiahlo, systematicky a urputne, ako to robia „naši" úradníci LÚ s p. Šustekom. Hoci sú zo zákona povinní byť mu nápomocní, konajú pravý opak. Dlhodobo, koordinovane, skupinovo. Každá normálna štátna administratíva by zo všetkých síl podporila perspektívnu výrobu, zvlášť ak by dlhodobo mala problémy s vysokou nezamestnanosťou. Naši ľudia mohli dostať prácu. Doma. Túto možnosť sabotujú osoby, ktoré sú nami síce platené, ale pravdepodobne sa necítia byť nám viazaní žiadnou povinnosťou. Majú nás na háku. Dúfam, že to zamestnanci LOT (ktorí mohli mať prácu na ďalšie obdobie) pochopia a keď sa tak stane, sabotérom to zrátajú. Dovtedy budeme konať za nich.

Bez ohľadu na to, či úradníci platení z našich daní poškodzujú záujmy našich ľudí pracujúcich v civilnom letectve úmyselne alebo z vlastnej nebotyčnej hlúposti, mohli sme si počas uplynulých 6 mesiacov všimnúť, že si navzájom poskytujú politickú podporu a mocenské krytie. A tak vedia, že si môžu bez strachu z trestu dovoliť čokoľvek. Iba tak si možno vysvetliť nehanebne prejavovaný právny analfabetizmus alebo hlbokú ignoranciu platných právnych noriem. Sú drzí a konajú svojvoľne. Zneužívajú moc. A nadriadené orgány voči nim nevyvodzujú žiadne postihy, dokonca ani v prípadoch, kedy tieto orgány samé konštatujú protiprávne konanie úradníkov podriadených zložiek. A tak si dovoľujú...:

  • ignorujú platné právne normy (nielen) voblasti civilného letectva,
  • prejavujú bezhraničnú svojvôľu pri presadzovaní svojich individuálnych a skupinových záujmov a pri potláčaní práv iných ľudí,
  • zneužívajú zverenú moc vo svoj osobný a skupinový prospech a proti záujmom všetkých ostatných (ktorí nepatria do ICH záujmovej a politickej skupiny),
  • absolútne ignorujú právo iných ľudí na dôstojný život a sebarealizáciu za využitia svojich osobných schopností, vedomostí a zručností - kto nepatrí do ICH skupiny, nemá právo žiť dôstojne, a to dokonca ani keď to chce dosahovať výlučne svojou prácou a nie parazitovaním v štátnej správe ako to robia ONI,
  • s požehnaním nadriadených orgánov si uzurpujú rozsiahle, takmer neobmedzené právomoci potom, čo sa dostanú do verejných funkcií a nad protiprávnym a svojvoľným konaním týchto úradníkov potom nadriadené orgány prižmurujú oči,
  • ...

Žeby politickí nominanti neboli normálni alebo azda nie sú pri zmysloch? A dlhodobo? Nikto sa nemýli dlhodobo a už vôbec nie systematicky. Produkovať chyba za chybou nie je o omylnosti, ale o úmysloch. Keď je normálny človek upozornený na chybu, zväčša prejaví snahu odstrániť jej dôsledok. Tu sme nič také nevideli. V prípade leteckého úradu a spol. robí kolosálne „chyby" celá skupina. Dlhodobo, opakovane, teda systematicky. To môže znamenať, že ich úmysly sú navzájom totožné alebo sú si aspoň veľmi blízke a svoju rozvratnú činnosť koordinujú. V takom prípade by šlo o cielenú deštrukciu celého hospodárskeho odvetvia. Ak sa vo svojej činnosti ešte navzájom chránia a vzájomne si poskytujú podporu - to sú znaky organizovaného postupu alebo postupu organizovanej skupiny. A ak konajú v rozpore s platnými právnymi normami, ide o organizovaný zločin. NO COMMENT...

Politika ako prostriedok dosiahnutia vyššej životnej úrovne

Známym je fakt, že politika priťahuje indivíduá so silnou inklináciou k moci a peniazom. Drvivá väčšina z nich vlastne ani nemá inú možnosť „mať sa dobre", pretože nevykazujú žiadne mimoriadne osobné schopnosti, vďaka ktorým by sa mohli živiť podľa svojich predstáv výlučne svojou vlastnou prácou. Žiť si nad vlastné pomery - to si potom žiada kradnúť alebo ísť do politiky. Takéto figúrky musia vyriešiť iba jediný problém - na koho politicky aktívneho sa napojiť, aby sa im niečo z koláča štátnej moci ušlo? Potom už stačí iba to, aby ich mocnejší známi začali verejne odriekať mantru o odbornosti, a šup známeho do funkcie. Aké jednoduché. Známe osobnosti politického života si akoby neuvedomovali príslovie, že ak

dáš svini sedlo, bude si myslieť, že je dostihová kobyla."

O niektorých vieme, že sa takýmto mechanizmom dostali do leteckého úradu. O tom, že „splnili" odborné, ľudské a morálne predpoklady na menovanie do verejných funkcií, sa presviedčame denne. Ó Bože, zmiluj sa! Prečo nás tak tresceš? A prečo cez KDH? Čo nám tým chceš povedať? Že by sme nemali veriť ľuďom, ktorí sa Tebou zaštiťujú?

Politické kortešačky ako podvod a farizejstvo v priamom prenose

Kto nemá čisté úmysly, potrebuje pred sebou niesť mravný štít a vytvárať zdanie, že je slušný, čestný, odborne zdatný a má kladný vzťah k ľuďom. Naši politicky nominovaní farizeji taký štít majú. Svoju pretvárku zahaľujú do rúcha kresťanstva a pred verejnosťou sa okázalo predvádzajú ako osoby čistých úmyslov. Kresťanské učenie nesú ako štít, za ktorý schovávajú svoje nečisté úmysly. Praktické výsledky ich činnosti sú jednoznačné, a sú v zásadnom rozpore s tým, ako sa pred nami predvádzajú. Sú aj v rozpore s prikázaniami napr. o láske k blížnemu svojmu - ONI k nám pristupujú, akoby nás nenávideli a chceli nás zničiť! Táto politicky nominovaná garnitúra predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre všetkých v odvetví civilného letectva.

V Novom zákone/Novej Zmluve sú farizeji kritizovaní ako pokrytci. V mnohých tradične kresťanských krajinách sa tento prívlastok preniesol aj do hovorovej reči. V evanjeliách prílišne zdôrazňovaná vonkajškovosť náboženských prejavov farizejov bola označovaná ako pokrytectvo a ako taká sa preniesla aj do dnešnej hovorovej reči:

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty!" (Mt 23, 27)

Presne tak! Beda Vám! Začína obdobie trestných oznámení o rozsiahlych podvodoch, zneužívaní právomocí, o rozsiahlom porušovaní zákonnosti, o potláčaní občianskych a ľudských práv, o korupcii, o cieľavedomom poškodzovaní jedných a bezvýhradnom zvýhodňovaní iných (toto je o diskriminácii)... Je tiež dôvodné tvrdiť, že toto všetko páchajú na občanoch SR politickí nominanti KDH v rolách štátnych úradníkov ako organizovaná skupina - riaditeľ a spol. na leteckom úrade konajú dlhodobo protiprávne s vedomím a súhlasom nadriadeného orgánu (sekcie civilného letectva a lodnej dopravy min. dopravy) a s vedomím a súhlasom štátneho tajomníka min. dopravy. Nikto z nich v terajšej situácii nebude môcť povedať, že o tomto nevedel. Postarali sme sa o to, aby sa nemohli vyhovárať na neinformoanosť či nevedomosť. Všetky naše výzvy, ktoré pre mnohých vyzerali naivne, slúžili účelu informovať zodpovedných nadriadených a zistiť, či ide o nežiaduce konanie skupiny. Preto sú aj ONI zodpovední za výčiny úradníkov leteckého úradu. Oni mali zákonnú povinnosť konať, ale nekonali, hoci zo svojich pozícií konať mohli a mali. Preto ponesú zodpovednosť.

Voľby sa blížia, všetci majme na pamäti, čo nám robili, kým boli pri moci. A dajme o tom vedieť všetkým. Sociálne siete majú svoju silu.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Robili radikálne reformy. Nemali inú možnosť

Krajiny, ktoré s trhovými reformami otáľali, sú dnes na tom horšie ako Poľsko, tvrdí Leszek Balcerowicz, autor radikálnych reforiem zo začiatku 90. rokov.

Píše Miroslav Kocúr

Pozvať Kuffu na festival Lumen je problém

Miera nekontrolovanej nenávisti dosahuje stále nové maximá.

PÍŠE PETR ŠABATA

Prečo je také mrzuté, že sa Kiska rozhodol pre odchádzanie

Kiskovo nasadenie v straníckej politike bude skôr symbolické a nedostatočné.


Už ste čítali?