Letecký úrad - bude nasledovať konfrontácia alebo spolupráca?

Autor: Roman Milián | 17.5.2012 o 14:30 | Karma článku: 6,82 | Prečítané:  1958x

Články, ktoré som tu na tomto mieste zverejnil, som písal predovšetkým z dôvodu chronickej disfunkcie orgánov štátnej správy pôsobiacich v odvetví civilného letectva. No hlavným hnacím motorom mojej „pisateľskej“ aktivity bola plazivo, neprestajne narastajúca všeobecná nespokojnosť so stavom vecí v tejto oblasti.

Človek nemusí byť akreditovaným analytikom, aby mohol konštatovať, že stav vecí verejných je dlhodobo problematický a stále sa zhoršuje. Tiež si priznajme, že bežný človek by sa na stav vecí verejných mohol vykašľať, vrátane mňa, keby v dôsledku rozkladu produkovaného z úrovne štátnych organizácií neboli ohrozované základné existenčné istoty a záujmy občanov štátu. Uvedené znamená o.i. aj to, že sa mnoho kvalifikovaných ľudí nemôže zamestnať v civilnom letectve, pretože toto odvetvie dlhodobo riadia diletanti, vďaka ktorých výsledkom práce odvetvie chradne a možnosti uplatnenia sa v ňom sa neustále zmenšujú. Rozklad odvetvia je trend pozvoľný, dlhodobý a jeho dopady na ľudí postupné, zväčša selektívne. Z vývoja možno usúdiť na dve základné tendencie:

  • nezadržateľne zmenšujúca sa ekonomika odvetvia spôsobuje postupné vypadávanie ďalších aďalších osôb zekonomiky odvetvia.

Je to pochopiteľné a logické. Ak sa zmenší (utlmí) prevádzka v odvetví o istú časť, to, čo ostalo, nemôže živiť všetkých zamestnancov v počtoch pred utlmením. Časť zamestnancov musí z ekonomického kola von.

Kto má kontakty na rozhodujúce politické strany, má blízko k udržaniu a/alebo získaniu práce. Presnejšie povedané, kto je napojený na víťazné politické strany, ide do funkcie, kto na ne nie je napojený, má dôvod na obavy zo straty práce. A tu vidno druhú základnú tendenciu

  • boj opracovné príležitosti. Ten je vnašich podmienkach vedený výlučne prostredníctvom budovania kontaktov sexponentami rozhodujúcich politických strán a/alebo prisluhovaním víťazom. Tretiu skupinu predstavujú osoby silúziami otom, že sa ich tento politický boj netýka aže vzamestnaní požívajú imunitu vďaka svojej nespochybniteľnej profesionalite.

Je zrejmé, ktorá z týchto skupín je najzraniteľnejšia, zvlášť keď je zrejmé to, že odbornosť pri presadzovaní osobných záujmov nehrá žiadnu úlohu. Základným imperatívom doby, ktorú žijeme, je žiť a prežiť. Ak je to možné, tak prežívať v luxuse, a to aj napriek všeobecnej ekonomickej mizérii.

Priamym dôsledkom boja o luxus v ekonomickej mizérii odvetvia je ďalšie zhoršovanie ekonomiky odvetvia, a to práve z dôvodu toho, že jediným kritériom pre obsadzovanie riadiacich funkcií sú politické konexie. Z akéhosi zvráteného dôvodu našej evolúcie vôľou k moci sú obdarené predovšetkým tie osoby, ktoré sa nedokážu realizovať na odbornej a praktickej úrovni. Vlastnou poctivou, tvorivou prácou, svojou užitočnosťou iným si nedokážu dať takú životnú úroveň, ktorú si môžu dať tým, že sa „dohrabú" k moci. Nečudo, že tieto osobnosti tak veľmi prahnú po moci a že sa tak vehementne angažujú v politických stranách, alebo sa aspoň veľmi snažia o vytvorenie a udržiavanie politických konexií. Ak to spoločnosť dovolí a tieto osobnosti  sú vo svojom snažení úspešné, všeobecný rozklad je na dosah. Dúfam, že toto tvrdenie si nežiada dokazovanie.

S narastajúcim počtom existenčne postihnutých a ohrozených osôb sú narastajú strach a neistota, ktoré sa prejavujú nespokojnosťou. Stále menej ľudí prestáva svoju nespokojnosť skrývať, tento postoj sa rozširuje na stále väčší okruh postihnutých jedincov a stále viac ľudí sa zamýšľa nad tým, čo robiť, aby sa človek ochránil pred súkromným ekonomickým krachom.

Myslím si, že príspevky anonymnej verejnosti k mojim predošlým článkom výborne vystihujú tendenciu narastania nespokojnosti. Časť diskutujúcich dosť jednoznačne dáva najavo svoju nevôľu a nespokojnosť so stavom vecí, a to pravdepodobne preto, že sa už ocitli v pozícii tých, ktorí z ekonomiky odvetvia civilného letectva vypadli a bez ohľadu na vynaložené úsilie sa im nedarí dostať sa späť. Je to z dvoch dôvodov a oni sú si ich dobre vedomí - nemajú relevatné politické kontakty a zo strany tých, ktorí ich majú, je im ako nežiaducej konkurencii v návrate do odvetvia bránené. Nespokojnosť, osobná averzia, tvrdšie výrazy v diskusných príspevkoch sú príznačné pre ich životnú situáciu a psychické rozpoloženie, v ktorom sa nachádzajú. Predpokladám, že táto skupina osôb sa bude rozširovať, jej zmýšľanie sa bude radikalizovať a konanie týchto osôb sa môže stať nepredvídateľným. Hlad a bieda nútia ľudí do konania, ku ktorému by nikdy nesiahli, keby neboli dohnaní na hranice svojej existencie. Myslím, že politickí nominanti úspešní v boji o funkcie v orgánoch štátnej správy dozorujúcich odvetvie civilného letectva dlhodobo úspešne pripravujú podmienky pre veľké spoločenské problémy. Čert vie, či si tieto osoby vôbec uvedomujú, že sa ľahko môžu stať obeťami tragických životných podmienok tých ľudí, ktorých oni svojou nespôsobilosťou kvalifikovane pracovať a rozhodovať pripravili o ekonomické predpoklady existencie.

Vyššie uvedené predstavuje jedno hľadisko, ku ktorému som sa chcel vyjadriť. Na rozdiel od väčšiny diskutujúcich, ktorí tvrdošijne zastávajú svoje stanoviská, mám snahu nielen poukazovať na problémy, ale tiež poukazovať na ich riešenie. Preto druhým hľadiskom, ktorému sa chcem venovať, je hľadanie východiska zo situácie, ktorá - ak sa nezmení trend jej vývoja  - skôr či neskôr povedie ku konfrontácii v rámci spoločenských skupín.

Dnes sa nachádzame v situácii, kedy sa už aj v našej spoločnosti vyprofilovali ekonomicky silné skupiny. Tie majú svoje záujmy a snažia sa ich presadzovať. Tým menej šťastným je jasné, že k veľkým peniazom sa v našich podmienkach dalo a dá dostať iba pochybným spôsobom a podľa tohto vedomia sa ľudia k silným ekonomickým záujmom stavajú. Spochybňujú ich, nedôverujú im, ale podľa mojej mienky je za každým odmietaním obyčajná ľudská závisť tých, ktorí buď vôbec alebo iba veľmi málo pracovali na tom, aby sa tiež stali ekonomicky silnými. Kto nehrá, nevyhrá. A kto sa nesnaží vybojovať si niečo, nemôže čakať, že sa k niečomu dopracuje. Tí, čo odsudzujú víťazov tohto súperenia, sú jednoducho tými, ktorí v ňom neuspeli.

O.K. Máme teda ekonomicky silné skupiny ľudí, ktorí sa začínajú správať ako investori a ako takí sa pri uskutočňovaní svojich záujmov pochopiteľne obracajú na ľudí, ktorí by pre nich mali predstavovať záruku, že o investované peniaze neprídu. Ani ja by som nezveril svoje peniaze človeku, ktorého nepoznám. Pri uskutočňovaní svojich zámerov pochopiteľne budem dávať prednosť ľuďom, ktorých poznám, alebo známym mojich známych, ktorí mi svojho známeho odporučia. Investori, ktorí v našich zemepisných šírkach zbohatli vďaka tomu, že poznali tých, ktorí rozhodovali o majetku štátu, majú sklony naďalej konať prostredníctvom osôb, ktoré poznajú sami alebo prostredníctvom svojich známych. Lenže - väčšina osôb, ktoré sa uplatnili v období ostrých lakťov, nepochybne prejavila schopnosti lúpeživých rytierov. Oni zbohatli a všetci okolo nich schudobneli. Na lúpenie nie je potrebný veľký intelekt, postačuje dravosť, nenásytnosť a schopnosť konať bez ohľadov na všetko a všetkých. Rozobrali štátny majetok a teraz čo? Sú schopní „svoj" majetok spravovať, zveľaďovať? Rozumnejší z nich začínajú investovať. V takomto prípade mala kumulácia majetku opodstatnenie a rozumné investovanie by mohlo priniesť osoh aj tým, ktorí sa zatiaľ cítia byť vyradení z ekonomiky.

Azda najviac spomínanou finančnou skupinou je aj v diskusii k poslednému môjmu článku spomenutá skupina J&T. Ide o najsilnejšiu finančnú skupinu a tá má pochopiteľne viac odsudzujúcich ako stúpencov. Víťazi sú vždy osamotení. Za touto skupinou vidno úspešné aj neúspešné projekty (napr. v Tatrách). Bližšie o ich aktivitách neviem nič, ale kladiem si otázku: prečo by táto investičná finančná skupina investovala do projektov, ktoré sa ukázali byť neúspešnými? Možno sa mýlim, ale asi ani oni sami neúspech niektorých svojich projektov nepredpokladali (ak nešlo o taktický ťah). Tejto finančnej skupiny som sa dotkol iba preto, že bola spomenutá v niektorých diskusných príspevkoch, a to v súvislosti s jednou informáciou, ktorá je dôležitá aj z môjho pohľadu:

  • spomenutá finančná skupina má údajne záujem oletisko M.R.Štefánika a oiné aspekty civilného letectva údajne nemá vôbec žiadny záujem.

Ak by sa presadil tento úzky záujem silného hráča a do funkcie riaditeľa Leteckého úradu by bola nanominovaná figúrka s úlohou doniesť jedno ekonomicky zaujímavé letisko ako hrozienko z koláča civilného letectva do rúk silnej finančnej skupiny a ostatné nech parom vezme... považoval by som to za zlé politické rozhodnutie súčasného ministra. Prečo? Pretože silný hráč môže získať letisko aj bez toho, aby mali všetci ostatní zakapať. V takom prípade by silný ekonomický hráč získal ďalších nepriateľov a jeho politický partner by začal strácať hneď po voľbách. Pretože aj my sme tu. Aj my chceme žiť. My nie sme ich nepriateľmi apriori. Svojich nepriateľov z nás môžu robiť iba svojimi rozhodnutiami, v ktorých nebudú rátať s našou existenciou.

A naopak - ak vezmú našu existenciu na vedomie a nechajú nás fungovať pod fungujúcim leteckým úradom, aj letisko M.R.Š. bude mať výrazne lepšie ekonomické výsledky. Otázkou pre ministra Počiatka je teda, či dá prednosť spolupráci na profesionálnej úrovni alebo bude pokračovať v príprave podmienok na spoločenskú konfrontáciu. Od neho si to nežiada žiadnu námahu - iba teraz vybrať kompetentného, normálneho človeka do funkcie riaditeľa Leteckého úradu a následne ho už len kontrolovať.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Robili radikálne reformy. Nemali inú možnosť

Krajiny, ktoré s trhovými reformami otáľali, sú dnes na tom horšie ako Poľsko, tvrdí Leszek Balcerowicz, autor radikálnych reforiem zo začiatku 90. rokov.

Píše Miroslav Kocúr

Pozvať Kuffu na festival Lumen je problém

Miera nekontrolovanej nenávisti dosahuje stále nové maximá.

PÍŠE PETR ŠABATA

Prečo je také mrzuté, že sa Kiska rozhodol pre odchádzanie

Kiskovo nasadenie v straníckej politike bude skôr symbolické a nedostatočné.


Už ste čítali?